EMLÉKEZÉS A TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM
100 évfordulója alkalmából

A trianoni békeszerződés az első világháborút lezáró Párizs környéki békeszerződések rendszerének részeként az első világháborúban vesztes Magyarország és a háborúban győztes antant szövetség hatalmai között létrejött békeszerződés. Ez a megnevezés azonban a legkevésbé sem nevezhető korrekt szerződésnek, hiszen feltételei a győztes hatalmak által önkényesen lettek kialakítva. Magyarország képviselőinek nem engedtek beleszólást a szerződés tervezetébe, melynek végén az ország elvesztette addigi területének több mint két harmadát, és népességének több, mint 63 százalékát. A békeszerződés épp a békét nem szolgálta, megágyazott a II. világháborúnak.

 

A Trianoni békeküldöttség
TÁVOZIK AZ ALÁÍRÁST KÖVETŐEN 

 

A szerződés magyar aláírói Benárd Ágost küldöttségvezető (balra, cilinderrel a kezében) és Drasche-Lázár Alfréd rendkívüli követ, államtitkár (jobbra, fedetlen fővel) távoznak az aláírás után

MAGYARORSZÁG békeküldöttségE ALÁÍRJA A BÉKESZERZŐDÉST

 

A szerződésben a győztes felek kijelentik, hogy Magyarország felelős a háborúban győztes államoknak okozott károkért (161. cikk), a VIII. rész további cikkeiben és függelékeiben pedig részletesen szabályozzák az ennek következtében teljesítendő jóvátétel feltételeit.

A BÉKEDIKTÁTUM ALÁÍRÁSÁVAL hazánk területének 71,5%-át vesztette el

 

Az ezeréves Magyarország a
325,411 km²-es területéből mindösszesen 92,833km²-nyi maradt, addigi lakosságának 63,6%-át elvesztette. 

Edvard Beneš,
AKI MIATT SOKAT VESZTETTÜNK

 

A cseh miniszterelnök külpolitikai tevékenysége óriási mértékben hozzájárult Magyarország világháborúkban betöltött
szerepének hátrányos megítéléséhez, és a trianoni békeszerződésben meghatározott területvesztéseihez.

Georges Clemenceau
vitte a prímet Magyarország megcsonkításában

 

Clemenceau francia minisztereknök a Monarchia későbbi utódállamainak tett ígérete alapján, a magyarok bármiféle megkérdezése nélkül készítette el az ország feldarabolásának drasztikus tervét.
A magyar küldöttséget érkezésük után azonnal házi őrizetbe vették és nem engedték meg nekik a tárgyalásokon való részvételt sem.

Gróf Apponyi Albert szívhez szólóan drámai, korrekt és határozott beszédet tartott

“Önök most megásták Magyarország sírját, de Magyarország ott lesz a temetésén mindazon országoknak, amelyek most itt megásták Magyarország sírját.”

– Gróf Apponyi Albert szavai a béketárgyalásról távozóan

 

AMERIKA
NEM ÍRTA ALÁ A BÉKEDIKTÁTUMOT


Semmi kétség, hogy Magyarországot igazságtalanság érte, s ez az igazságtalanság olyan természetű volt, amelybe jó lélekkel nehéz volt belenyugodni: a történeti Magyarország területi állományát az etnikai elv alapján bontották széjjel, ugyanakkor azonban ezt az etnikai elvet Magyarország terhére nyilvánvalóan megsértették.

-Bibó István történész / A képen: Woodrow Wilson amerikai elnök 

Oszágszerte tüntetések kezdődtek a békediktátum aláírása ellen.

 

Tüntetés a szegedi városháza előtt.

 

Vonuló tömeg budapest utcáin

 

A fájdalmas békediktátum elfogadása ellene többek között Budapesten is tüntetések kezdődtek.

Borsodszentgyörgyi kapcsolódások

A két világháború között 

A háttérben lévő épület a posta melletti bolt, a kereszt is látható a mai napig (a közöttük lévő rész ma játszótér). információink szerint a lóháton Kati Géza ül, tőle jobbra fekete kendőben Kovács doktor úr dédnagymamája, Holló Margit, tőle jobbra nagymamája, Nagy Mária (a puska takarja az arcát)

A borsod-szentgyörgyi Jambrich-család őse.

 

Jambrich Franczis András (1886, Kotman-Lehota, Magyarország [ma Kotmány/Kotmanová, Szlovákia] – 1966, Borsodszentgyörgy):
az I. világháborúban harcolt
(a fényképen bal oldalon).

HOLLÓ RUDOLF
(1893-1918)
Hősi halott az
I. világháborúban.

 

Szülei: Holló János (1860, Disznósd – 1944, Borsodszentgyörgy) és Kovács Mária balog (1861, Disznósd – 1934, Disznósd). 1914-ben házasságot kötött Érsek Margittal, tudtunk szerint gyermekük nem született.
Testvérei családjainak leszármazottai élnek ma Borsodszentgyörgyön. (Kovács doktor úr dédnagymamája, Holló Margit is a testvére volt).